RASPORED TRENINGA I SPISAK TEMA

Raspored treninga i spisak tema - PL1 NIVO - BASIC

Osnovni PL1 nivo treninga "Psihologija laganja" obuhvata prezentaciju najsavremenijih alata i znanja, interaktivni rad sa trenerima i vežbu novih alata kroz radionice. Trening obuhvata 2 celodnevna susreta sa ukupnim trajanjem od 12h.

U okviru PL1 paketa polaznik dobija:

1. Prezentacije sa treninga u elektronskom obliku

2. Blok i hemijsku za beleške

3. Sertifikat sa kojim je moguće nastaviti usavršavanje na ADVANCE PL2 nivou

4. Spisak literature za dalje usavršavanje

5. Direktne kontakte trenera za sva dodatna pitanja u vezi praktične primene naučenog

6. Nagrade dodeljene na osnovu ostvarenog uspeha u radionicama

 

Raspored tema na BASIC PL1 nivou:

Dan I - Bihejvioralno dekodiranje poruke - Trener: Mirko Zorić

Edukativni program "Psihologija laganja" - Kako da maksimalno iskoristite trening?
Vežba - Analiza svih uočenih signala u realnom vremenu
Analiza dosadašnjeg iskustva i osnove neverbalne komunikacije
Modeli promene ponašanja - "Reptil, sisar i čovek"
Pouzdanost informacija dobijenih bihejvioralnim dekodiranjem
Vežba - FE1

Osnove facijalne ekspresije
Emocije
Indikatori iskrenog osmeha - BASIC analiza
Vežba - FE2
Promene ponašanja i verbalni sadržaj
Prepoznavanje adaptivnog ponašanja, ilustracija i amblema
Najčešći klasteri gestova - BASIC paket
BASIC pravila uspeštne procene i saveti za dalje usavršavanje
Vežba - Analiza video materijala
Radionica 1

Dan II - Detekcija laži i obmane - Trener: dr sc. Boris Đurović

Procesi otkrivanja laganja
Alat - OPREZ
Vrste obmane i laž
Vežba - Analiza video materijala
Rizične kategorije
Psihopatija laganja
Radionica 2

Priprema za intervju
Osnovna kriminalističko taktička pravila vođenja razgovora
Zlatna pitanja kriminalistike
Indicije i verzije
Vežba - Analiza video materijala
Psihološke osnove iskaza
Indikatori istinite izjave
Faktori koji utiču na obmanjujuće ponašanje
Pregled naučenog materijala i alata
Vreme za pitanja i razgovor sa trenerima

Raspored treninga i spisak tema - PL2 NIVO - ADVANCE

ADVANCE  - U PRIPREMI

Raspored treninga i spisak tema - PL3 NIVO - PROFESIONAL

PROFESSIONAL - U PRIPREMI